The agricultural mechanization situation of agricultural enterprises involved in organic and conventional hazelnut cultivation in Turkiye

https://doi.org/10.31015/jaefs.2023.1.6

Authors

Keywords:

Hazelnut, Production, Organic hazelnut, Tractor, Mechanization Level

Abstract

The aim of the research is to examine and evaluate the agricultural mechanization status of organic and traditional hazelnut farming enterprises in Alaplı and Karadeniz Ereğli districts of Zonguldak province in Turkey. A survey was conducted with a total of 209 enterprises from 34 villages in 2 districts where hazelnut production is intense in the research. The survey study includes information about the land assets of the enterprises, tractor, agricultural-tool and machinery assets, and hazelnut production stages. In addition, mechanization applications in all agricultural processes from tillage to harvest in hazelnut production were examined and evaluated. It has been determined that 24 of the organic hazelnut production enterprises and 30 of the traditional hazelnut production enterprises have tractors and it has been determined that the tractor brand preferences of the enterprises vary independently from each other. Massey Ferguson and New Holland brands are mostly preferred. It has been determined that the vast majority of businesses prefer to use motorized hoeing machines. As a result, when organic hazelnut enterprises used traditional hazelnut production in previous years and gave up this production system, they reduced the use of tools and machinery. For this reason, it has been determined that there are fewer tools and machines in organic hazelnut producer enterprises compared to traditional hazelnut producer enterprises. While the tractor power (kW/ha) value per unit area processed in organic hazelnut producer enterprises was 1.344, this value was found as 6.320 kW/ha in traditional hazelnut producer enterprises. It is seen that traditional hazelnut producer enterprises are in a better situation in terms of mechanization level than organic hazelnut producer enterprises.

Downloads

Download data is not yet available.
Dimensions

• Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., Yıldırım, E. (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya, Sakarya Yayıncılık (in Turkish).

• Alkan, I., Kılıç, O. (2007). Samsun ili Terme ilçesinin ova ve yüksek kesimindeki fındık işletmelerinin karşılaştırmalı ekonomik analizi, OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(2): 171-178 (in Turkish).

• Anonymous. (2021a). Fındık, Tarım Ürünleri Piyasaları, Strateji Geliştirme Başkanlığı, 1-4 (in Turkish).

• Anonymous. (2021b). Türkiye İstatistik Kurumu, https://biruni.tuik.gov.tr/medas/ (Access date: 24 July 2021).

• Anonymous, (2021c). Türkiye İstatistik Kurumu, https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?locale=tr, (Access date: 10.12.2021).

• Aybek, A., Kuzu, H., Karadöl, H. (2021). Türkiye’nin ve tarım bölgelerinin tarımsal mekanizasyon düzeyindeki değişimlerin son on yıl (2010-2019) ve gelecek yıllar (2020-2030) için değerlendirilmesi, KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi, 24(2): 319-336 (in Turkish). https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.747163

• Beyhan, M., Sauk, H. (2018). Türkiye’de fındık tarımında mekanizasyon durumu, Türktob Dergisi, 27: 22-27 (in Turkish).

• Doğanay, H. (2012). Türkiye fındık meyvacılığındaki yeni gelişmeler, Doğu Coğrafya Dergisi, 17(27), 1-22 (in Turkish).

• Güney, M., Güner, F., (2018). Fındık tarımında durum analizi, makineli hasat gerekliliği ve hasat makinelerinin sınıflandırılması, Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(9): 1141-1147 (in Turkish).

• Özgüven, M.M., Türker, U., Beyaz, A. (2010). Agricultural Structure and Mechanization Level of Turkey, Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpaşa University, 27(2): 89-100 (in Turkish).

• Öztürk, D., İslam, A. (2019). Türkiye’de eski ve yeni üretim bölgelerinde fındık yetiştiriciliği yapan işletmelerin tarımsal üretim açısından karşılaştırmalı analizi, Akademik Ziraat Dergisi, 8 (özel sayı): 99-106 (in Turkish).

• Pelvan, E., Alasalvar, C., Uzman, S. (2012). Effects of roasting on the antioxidant status and phenolic profiles of commercial Turkish hazelnut varieties (Corylus avellana L.), Journal of Agricultural and Food Chemistry, 60: 1218-1223. https://doi.org/10.1021/jf204893x

• Polat, S. (2014). Türk fındığının Türkiye’deki yeni yayılış alanı, Marmara Coğrafya Dergisi, 29 (Ocak): 136-149 (in Turkish).

• Sobutay, T. (2006). Fındık Sektör Araştırması, İstanbul Ticaret Odası Dış Ticaret Şubesi Uygulama Servisi, 26 (in Turkish).

• Sümer, S.K., Say, S.M., Has, M., Sabancı, A. (2003). Türkiye’de ekonomik traktör parkı ve gelişimi, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(4): 45-52 (in Turkish).

• Taylan, E., Durul, M. (2019). Kocaeli’nde fındık tarımı ve Kandıra’da fındık, Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, (Bahar) 2019, Bildiriler Kitabı (2): 2294-2301 (in Turkish).

• TUIK. (2021). Türkiye İstatistik Kurumu, https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=tarim-111&dil=1 (Access date: 9 Dec 2021).

• TMO. (2021). 2020 Yılı Fındık Sektör Raporu, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Ankara (in Turkish).

• Ünsal, S. (2020). 1970’ten itibaren Türkiye’nin fındık üretimi ve ihracatı, (Proje Finali) Bilkent Üniversitesi, İstanbul (in Turkish).

• Yıldız, T. (2020). Türkiye’de fındık tarımında hasat-harman mekanizasyonu, Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 16(1): 12-22 (in Turkish).

Published

2023-03-27

How to Cite

KAHRAMAN, O., ALTUNTAŞ, E., & GÖKDOĞAN, O. (2023). The agricultural mechanization situation of agricultural enterprises involved in organic and conventional hazelnut cultivation in Turkiye. International Journal of Agriculture, Environment and Food Sciences, 7(1). https://doi.org/10.31015/jaefs.2023.1.6

Issue

Section

Research Article